Jakub Wątor

Napisz do autora:
jakub.wator@agora.pl

RSS


Blog > Komentarze do wpisu

Fałszywe rejestry firm działają w najlepsze, a prokuratura odmawia dochodzeń

Nowi przedsiębiorcy nie mogą przestać być czujni. Rejestru udające Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej działają w najlepsze. A prokuratura nic z nimi nie robi.

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i Firm (CEDGiF), Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm (RDGiF), Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw (OEFiP) - tego typu firmy nieustannie się mnożą i próbują naciągać na opłaty przedsiębiorców. Narażeni są szczególnie ci, którzy dopiero co założyli działalność. Firmy-wyłudzacze próbują podszyć się pod rządową Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, wyszukują w publicznych rejestrach przedsiębiorstw te nowo powstałe i wysyłają im listownie nakazy zapłaty po kilkaset złotych. To przykład listu od CEDiG:

z16040766Q,Centralna_Ewidencja_Dzialalnosci_Gospodarczych_i_Firm

A tu od OEFiP:

z17939600Q,Ogolnopolska_Ewidencja_Firm_i_Przedsiebiorstw__OEFiP_

Naciągacze liczą, że nowi przedsiębiorcy nie znają jeszcze na tyle dobrze prawa, mają mnóstwo papierkowej roboty i nie zorientują się, że płatny wpis do rejestru nie jest obowiązkowy. A może po prostu - że pomylą go właśnie z wpisem do rządowej CEIDG.

Do walki z podszywającymi się pod niego firmami postanowił stanąć pewien przedsiębiorca ze Szczecina. Na wszystkie trzy wymienione wyżej firmy złożył doniesienie. Kilka tygodni później niemiło się zaskoczył - Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia. „Uiszczenie opłaty rejestracyjnej stanowi ofertę handlową, której donoszący nie był zobligowany dokonywać. Mając powyższe na uwadze należało odmówić wszczęcia dochodzenia w niniejszej sprawie wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego” - napisała w uzasadnieniu prokurator Iwona Gromadzka.

- Oczywiście zaskarżyłem tę decyzję - mówi mój czytelnik, który chce pozostać anonimowy. „Mamy do czynienia z próbą wyłudzenia, manipulacją i procederem o charakterze ciągłym szkodzącym i mogącym narazić na przestępstwo wiele osób prowadzących działalność gospodarczą” - napisał w piśmie do prokuratury. Wysłał je jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu... nic się nie zmieniło, nie dostał żadnej odpowiedzi.

Działanie prokuratury pokazuje jedno: że ludzie podszywający się pod rządowy CEIDG są bezkarni. To nic, że wysyłają list do złudzenia przypominający urzędowe pismo. To nic, że dołączają do niego gotowy blankiet pocztowy do opłacenia. To nic, że nowi przedsiębiorcy mogą nie znać jeszcze wszystkich obowiązkowych opłat i wpisów, więc opłacą i ten. Dla prokuratury ważne jest, że gdzieś tam z tyłu listu od podszywających się małym druczkiem napisano: to jest oferta handlowa.

Dlatego warto jeszcze raz wyraźnie przypomnieć: jedynym rządowym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). I wpis do niej jest zawsze bezpłatny. Wszystkie inne rejestry to zwykłe firmy próbujące wyciągnąć pieniądze od nieświadomych ludzi.

poniedziałek, 18 maja 2015, eprzekret
Tagi: Przekręty

Masz problemy ze sklepem, chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Napisz do autora tego artykułu: jakub.wator@agora.pl

Polecane wpisy